Skip to main content

Strips in opdracht

Alex Wesselink maakt ook strips in opdracht. Om een strip uit te laten voeren moet er voorafgaand natuurlijk goed overleg over inhoud en uitvoering zijn. Neem voor de mogelijkheden contact op.


 
Hieronder een voorbeeld van een speciaal ontwikkelde gagstrip voor een truckersmagazine. Dit soort toegepaste strokenstrips zijn een door lezers vaak gewaardeerde toevoeging aan de inhoud van een blad. Strips kunnen in verschillende stijlen uitgevoerd worden en in dit geval vroeg de klant specifiek om een humoristische strip.
 
Deze strip die is bedacht en uitgevoerd voor "Het Werkt", een uitgave van het Milieucentrum Amsterdam.
 
Een ander, relatief recent voorbeeld in een heel andere stijl: In 2009 heeft Alex in opdracht de 80 pagina's van de strip 'Wessel Wachter' getekend en uitgevoerd voor SPF, het pensioenfonds van de Nederlandse Spoorwegen. Er is een fraai hardcover oblongboekje van gemaakt dat gratis is te verkrijgen voor geïnteresseerden. 
 
Hieronder karakterstudies voor de hoofdrolspelers die vooraf aan het overleg over het tekenen van de strip zijn gemaakt. Sommige personages zijn in het uiteindelijke boek nog heel anders geworden. In dit geval was onderdeel van de opdracht dat het een realistischer getekend verhaal moest worden.
 

Klik op de link hieronder om het verhaal online te lezen.

 

Wessel Wachter


 

Nog een voorbeeld is voor de bijzondere opdrachtgever Tekenmijnverhaal  gemaakt. Tekenmijnverhaal is een initiatief van striptekenaar Gerrie Hondius en heeft als doel kinderen met een handicap een verhaal te laten bedenken en dat door striptekenaars uit te laten voeren. Er komen voor het kind alswel de striptekenaar memorable ontmoetingen met bijzondere resultaten uit voort. Alex heeft voor diverse scholen meegedaan. Hieronder is het verhaal te lezen dat Esther Adelakun van ZMLK, De Schelp in Haarlem heeft bedacht.

Uit het gesprek bleek dat Esther een groot fan is van 'Britney Spears' en 'Bratz' en middels het spel van vraag en antwoord is er vanuit die basisgedachte een wereld aan mogelijkheden ontstaan. Het is waardevol en leerzaam om de ideeën van een kind in de leesbare structuur van een stripverhaal te mogen gieten zodat ook anderen mee kunnen genieten van de grenseloze mogelijkheden van iemands voorstellingsvermogen.

s

 

Een ander verhaal is dat van Hajar Aknin en is te vinden in het prachtige boek Tover mijn Verhaal. Hierin staan nog veel meer stripverhalen die zijn bedacht door kinderen met een handicap. Het boek kunt u vinden door op de link te klikken.

 

 

Wellicht is het leuk om een kort verslag van Alex te lezen dat hij heeft gemaakt n.a.v. de ontmoeting met Hajar, het geeft misschien een klein beetje een idee van de ervaringen die een tekenaar opdoet bij Tekenmijnverhaal:

 

Kort verslag voor Teken Mijn Verhaal. Amsterdam, 7 september 2003


Op 23 juni ging ik met de metro richting de Bijlmer, de uitleg waarin stond hoe ik lopen moest vanaf het metrostation in de hand. Ik was benieuwd wat voor verhaal ik te horen zou krijgen...

 

Aangekomen in de school werd mij bij een kop thee verteld dat het meisje voor wie ik ging tekenen aan een ernstige huidziekte lijdt en wat voor gevolgen dit voor haar leven heeft: Als haar huid wordt aangeraakt heeft ze meteen een bloedblaar, haar handen zitten altijd in het verband, ze heeft een speciaal aangepaste electrische rolstoel en nog meer... De directeur begeleidt ons vervolgens naar de kinderen om ze voor te stellen. Het meisje wiens verhaal ik ga tekenen heet Hajar Aknin, haar jongere zusje is er ook en heeft de zelfde ziekte als zij (haar verhaal zou worden getekend door Berend Vonk). 


Hajar is erg verlegen en stil in het begin. Een verhaal had ze nog niet echt verzonnen. Het leek me het handigst om eerst maar eens een beetje te babbelen en kennis te maken, om daarna samen een verhaaltje te bedenken. Na een tijdje is ze niet al te verlegen meer. Ik vraag waar haar verhaal over zou moeten gaan: ze weet het niet. Ze vertelt dat ze soms een wedstrijdje doet met haar zusje om wie het snelst in de rolstoel is en haar favoriete verhaal is Roodkapje. Daar zou ze graag het verhaal over laten gaan, over Roodkapje! Ze vertelt het verhaal van Roodkapje dat ze kent van een cd-rom die ze in haar notebook kan draaien. Ik suggereer voorzichtig dat er misschien wat meer moet gebeuren in haar verhaal dan alleen het bekende sprookje. Daar is ze het wel mee eens. Als ik vraag of ze met haar rolstoel overal in het gebouw mag komen, zegt ze in eerste instantie ja, maar even later dat er ook plekken zijn in het gebouw waar ze nog nooit is geweest... Dat zou een mooi uitgangspunt kunnen zijn voor een avontuur; 'Hajar gaat stiekem ergens een deur door waar ze normaal nooit komt en daar is de wereld van Roodkapje'...  Hajar wil ook dat ze een wedstrijdje met haar zusje doet en dat haar juf en de directeur van de school in de strip voorkomen.  Uit deze onderwerpen besluiten we een verhaal samen te stellen. 


Het verhaal speelt zich gedeeltelijk in de werkelijkheid af, dus moet het allemaal wel kloppen in de strip. De rolstoel waarin in ze zit, is nogal een technische ingewikkeld ding. Gelukkig heb ik mijn fototoestel bij me. Ik vraag Hajar of ze met  of zonder verband om haar armen wil worden getekend en of ze me wat meer van het gebouw wil laten zien en vooral een deur waar ze nog nooit is doorgegaan. Ik maak veel foto's en Hajar wordt steeds enthousiaster. Ze wil ook haar notebook laten zien en laat horen hoe haar claxon klinkt. Na een tijdje heb ik genoeg informatie om de strip mee te kunnen gaan tekenen.


Op 25 augustus kom ik terug in de school. Ditmaal op de fiets want het is erg mooi weer. Hajar is erg stil als ik haar de strip laat zien. Ze ziet er ook wat slechter uit dan de vorige keer. Al lezend zie ik dat ze wat enthousiaster wordt. Ik vraag of ze het een leuk verhaaltje vond, ze knikt. Dan zegt ze dat ze de oma uit Roodkapje had gemist in het verhaal, ik sputter nog tegen dat ik natuurlijk niet het hele verhaal van Roodkapje kan tekenen... niet lang daarna geeft ze aan dat ze de strip even alleen wil lezen. Ik besluit terug te gaan naar de hal. Even later zit ik met de andere tekenaars aan de thee nog wat na te praten.

 

Alex Wesselink