Skip to main content

Strips in opdracht

Alex Wesselink maakt ook strips in opdracht. Om een strip uit te laten voeren moet er voorafgaand natuurlijk goed overleg over inhoud en uitvoering zijn. Neem voor de mogelijkheden contact op.


 
Hieronder een voorbeeld van een speciaal ontwikkelde gagstrip voor een truckersmagazine. Dit soort toegepaste strokenstrips zijn een door lezers vaak gewaardeerde toevoeging aan de inhoud van een blad. Strips kunnen in verschillende stijlen uitgevoerd worden en in dit geval vroeg de klant specifiek om een humoristische strip.
 
Deze strip die is bedacht en uitgevoerd voor "Het Werkt", een uitgave van het Milieucentrum Amsterdam.
 
Een ander, relatief recent voorbeeld in een heel andere stijl: In 2009 heeft Alex in opdracht de 80 pagina's van de strip 'Wessel Wachter' getekend en uitgevoerd voor SPF, het pensioenfonds van de Nederlandse Spoorwegen. Er is een fraai hardcover oblongboekje van gemaakt dat gratis is te verkrijgen voor geïnteresseerden. 
 
Hieronder karakterstudies voor de hoofdrolspelers die vooraf aan het overleg over het tekenen van de strip zijn gemaakt. Sommige personages zijn in het uiteindelijke boek nog heel anders geworden. In dit geval was onderdeel van de opdracht dat het een realistischer getekend verhaal moest worden.